RAD_BYNET GROUP LOGO

קבוצת רד-בינת

מובילה עולמית בטכנולוגיות תקשורת קול ונתונים. הקבוצה מורכבת ממשפחה של חברות עצמאיות המפתחות, מייצרות ומשווקות פתרונות עבור מגזרים שונים של תעשיית התקשורת והטלקומוניקציה.

הוקמה ע"י יהודה וזוהר זיסאפל   /   4500 עובדים   /   היקף מכירות הקבוצה ב- 2014: 1.2$ מיליארד   /   6 סניפים בארה"ב ועוד 18 ברחבי העולם. קבוצת רד בינת – מובילה עולמית בטכנולוגיות תקשורת קול ונתונים. הקבוצה מורכבת ממשפחה של חברות עצמאיות המפתחות, מייצרות ומשווקות פתרונות עבור מגזרים שונים של תעשיית התקשורת והטלקומוניקציה.

 

קבוצת רד

פילוסופיה עסקית ייחודית מבדלת את קבוצת רד, שאינה מאוחדת תחת חברת אחזקות, אך מונחית אסטרטגית על ידי מייסדיה. כל חברה בקבוצה פועלת באופן אוטונומי תחת מטריה אסטרטגית משותפת אחת. גישה מבוזרת זו ממקסמת את היתרונות הטמונים ביחידות עסקיות קטנות, כגון גמישות, רוח יזמית ומיקוד ניהולי. חברה חדשה מוקמת כאשר מזוהה הזדמנות המצריכה טכנולוגיה, גישה שיווקית ותרבות ארגונית שונה מהקיימות בחברות האחרות.

קבוצת רד-ביומד

רד ביומד היא חממה בתחום מדעי החיים המשקיעה בפיתוח מוצרים רפואיים ייחודיים ויוצאי דופן, המבוססים על ניתוח והבנת צרכיו המשתנים של עולם הרפואה, על בסיס טכנולוגיה חדשנית, יצירתית ואיכותית.

© A Member of the Rad Bynet Group