פתרונות תקשורת במגזר הביטחוני

לאורך כל שנות פעילותה, בינת מספקת פתרונות ושירותים לסביבה הייחודית של המגזר הביטחוני. הניסיון הנרחב שרכשנו עם מומחיות טכנולוגית בתחומים רבים מאפשר לנו לתכנן וליישם פרויקטים מערכתיים בתחום הביטחון.

תשתיות תקשורת עבור מערכות ניהול קרב (C4I)

תכנון ויישום של מוקדי פיקוד ובקרה (C&C)

פתרונות ICT עבור מרכזי סימולציה והדרכה

ייצור ציוד בסטנדרטים צבאיים

פתרונות ניידות לפלטפורמות קרביות ותשתיות קריטיות

© A Member of the Rad Bynet Group