פתרונות תקשורת בענף הבריאות

ביכולתה של טכנולוגיית ה-ICT  לשפר בצורה משמעותית את איכות הטיפול הרפואי וחווית המטופל.

טכנולוגיות ה-ICT  בשרות הרפואה מאפשרות לצוות הרפואי לקבל ייעוץ ותמיכה מרוחקת, קישור מכל מקום בכל עת ומכל אמצעי למאגרי המידע וכמו כן להקל על החולים את קבלת הטיפול.

אנו צופים כי אחיות, צוותים רפואיים וגם הרופאים עצמם, יגבירו את השימוש בכלי ה-ICT  כדי לנהל תהליכים רבים שבוצעו עד כה באופן ידני – מה שיצר פוטנציאל לטעויות. זאת, כמובן, בכפוף לאבטחת מידע קפדנית ביותר, כדי לשמור על פרטיותו של המטופל.

הפתרונות של בינת כוללים:

  • פתרונות וידאו מתקדמים
  • פתרונות RFID עבור שירותי מיקום ובקרה
  • ועידת וידאו ושיתופיות
  • פתרונות תקשורת ומחשוב עבור מרכזי נתונים וירטואליים
  • פתרונות תקשורת אלחוטית
  • אבטחת מידע לשמירת חיסיון רפואי
  • פתרונות אחסון לסביבת ה- BigData
© A Member of the Rad Bynet Group