שירותי אינטגרציה – Integration Services

חטיבת הפרויקטים שלנו מבינה שכל פרויקט הוא ייחודי, ולעיתים אף תפור לפי מידה, ואינו חלק משגרה תפעולית. המטרה שלנו היא להתחבר לסט המטרות העסקיות או התפעוליות של הפרויקט, לקחת אחריות על התהליך מקצה לקצה, ובשיתוף פעולה עם הארגון הלקוח לוודא שבתום הפרויקט הוא יממש את מטרותיו עד תום.

הגישה שלנו לפרויקטים יוצאת מתוך מתודולוגיה סדורה ומוכחת המבוססת על "גישת השלבים", ומבוססת על עקרונות ניהול התהליכים PMI, ITIL וה-AGILE. במתודולוגיה לפיה אנו פועלים הפרויקט מחולק לשלבים אשר לכל אחד מהם מוגדרות בנפרד משימות ומטרות. כל שלב מספק לארגון יכולות ו-ROI, כאשר התהליך כולל עמידה בסטנדרטים גבוהים של תוצר, הקטנת הסיכונים לארגון ויחס גבוה של עלות-תועלת.

© A Member of the Rad Bynet Group