ביכולתה של טכנולוגיית ה-ICT לשפר בצורה משמעותית את איכות הטיפול הרפואי וחווית המטופל.
בינת מספקת מגוון פתרונות תקשורת בענף הבריאות, אשר רותמים את הישגי טכנולוגיות ה-ICT לשרות הרפואה. הטכנולגיות מאפשרות לצוות הרפואי לקבל ייעוץ ותמיכה מרוחקת, קישור מכל מקום בכל עת ומכל אמצעי למאגרי המידע וכמו כן להקל על החולים את קבלת הטיפול.
אנו צופים כי אחיות, צוותים רפואיים וגם הרופאים עצמם, יגבירו את השימוש בכלי ה-ICT כדי לנהל תהליכים רבים שבוצעו עד כה באופן ידני – מה שיצר פוטנציאל לטעויות. זאת, כמובן, בכפוף לאבטחת מידע קפדנית ביותר, כדי לשמור על פרטיותו של המטופל.

הפתרונות של בינת כוללים:

צור קשר
נגישות