post thumbnail

תכנון מוצרי הדור הבא Next-Gen

בזמנים שבהם המוצר הסופי נגזר מצרכי שוק משתנים יחד עם משברים וטכנולוגיות חדשות, יש הזדמנויות לתת מענה לפלחי שוק נוספים

post thumbnail

כשתכנון/פיתוח החומרה והתוכנה נעשה במקביל – ניתן לייעל תהליכים

למראית עין מחשוב הענן הצליח לבסס את הדומיננטיות שלו ואנו עדים להתייצבות בשוק הפתרונות אשר מבוססי תשלום כשירות .

post thumbnail

מחשבים בעולם של עננים

למראית עין מחשוב הענן הצליח לבסס את הדומיננטיות שלו ואנו עדים להתייצבות בשוק הפתרונות אשר מבוססי תשלום כשרות .

OEM – פתרון עם יתרון: איך גורמים להצלחת מוצריו בעולם המיחשוב

בעולם המחשוב, ההגדרה המקורית של OEM היא Original Equipment Manufacturer, יצרן ציוד מקורי. כלומר, יצרן המייצר מוצרים הנרכשים על ידי חברה אחרת ונמכרים תחת שם המותג שלה.

צור קשר
נגישות